Skoči na vsebino

Digitalni repozitorij Univerzitetne knjižnice Maribor

Kategorija: Oznaka:

Univerzitetna knjižnica Maribor z digitalizacijo dragocene pisne kulturne dediščine univerze, mesta in regije zagotavlja širok dostop do kulturnih dobrin. Digitalni repozitorij UKM med drugim omogoča dostop do gradiva Slovanske čitalnice v Mariboru, plakatov SNG Maribor za uprizoritve v obdobju produkcije med leti 1920 – 1941, časnika Marburger Zeitung in nagovorov Antona Martina Slomška v zvezi s poukom slovenščine v celovškem bogoslovju.

Raziskovalna skupnost ali infrastruktura

,

Ciljni uporabniki

, , , ,

Način dostopa

Ponudnik

Univerzitetna knjižnica Maribor

Univerzitetna knjižnica Maribor, osrednja univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, zbira, organizira, hrani in ohranja edinstvene zapise človeške misli in kreativnosti ter zagotavlja dostop do njih. Spodbuja in podpira intelektualno rast ter uveljavlja pretok informacij in idej s prostim dostopom do vsega zapisanega znanja, informacij in stvaritev in s tem pedagoško, znanstvenoraziskovalno, strokovno in umetniško delo na Univerzi v Mariboru. Je varuhinja kulturne dediščine slovenskega naroda in države, znanstvene dediščine Univerze v Mariboru ter domoznanske dokumentacije mesta Maribor in širše regije. Svojim uporabnikom zagotavlja učinkovit in celovit dostop do zapisanega znanja ne glede na lastništvo in obliko. Univerzitetna knjižnica Maribor, učni center, s svojimi zbirkami in storitvami služi procesom izobraževanja, poučevanja in raziskovanja Univerze v Mariboru, intelektualni osebni in strokovni rasti ter vseživljenjskemu izobraževanju vseh svojih uporabnikov.

Gospejna ulica 10 2000 Maribor

kontakt: ukm(@)um.si

Accessibility