Skoči na vsebino

Aktivnosti in naloge skupnosti – slovenske iniciative za oblak odprte znanosti

Poleg organizacije predavanje, izobraževanj in delavnic SSOZ, kot je npr. Dan odprte znanosti, so naloge SSOZ in njenih članov naslednje:

 • vzpostavitev zaupanja vrednega okolja z nemotenim dostopom do raziskovalnih rezultatov in interoperabilnih storitev, ki bodo slovenskim raziskovalcem omogočale dostop, hrambo, upravljanje, analizo, deljenje in ponovno uporabo raziskovalnih rezultatov;
 
 • širitev skupnosti odprte znanosti in vključevanje novih članov, predvsem javnih raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, ustanov javnega in zasebnega prava, raziskovalnih in e-infrastruktur in posameznikov, ki so ponudniki vsebin, storitev, orodij in infrastruktur na področju znanstvenoraziskovalne in izobraževalne dejavnosti, na področju razvoja kompetenc za odprto znanost in/ali so zagovorniki odprte znanosti;
 
 • spodbujanje razvoja odprte znanosti v Sloveniji in vzajemnega sodelovanja vseh deležnikov – vzpostavitev mreže deležnikov, ki sodelujejo pri razvoju odprte znanosti v Sloveniji kot ponudniki storitev, orodij in infrastrukture;
 
 • sooblikovanje strateških dokumentov za razvoj odprte znanosti v Sloveniji, za raziskave in inovacije, skladnih z evropsko perspektivo razvoja odprte znanosti in evropskimi in mednarodnimi iniciativami odprte znanosti;
 
 • sooblikovanje strateške agende za raziskave in razvoj kot podlage za program Evropske komisije Obzorje Evropa – zagotavljanje lažjega dostopa do financiranja iz programa Obzorje Evropa in drugih (sodelovanje pri razvoju, v konzorcijih itd.);
 • sodelovanje pri razvoju in prenosu strategij razvoja odprte znanosti in pravil ter priporočil odprte znanosti v slovenski raziskovalni prostor v skladu z evropskimi in mednarodnimi iniciativami, predvsem Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC), evropske podatkovne infrastrukture (EDI), visokozmogljivega računalništva (EuroHPC), na področju raziskovalnih podatkov pa »Research Data Alliance« (RDA), OpenAIRE, GO FAIR in drugih, z namenom spodbujati privlačnost in konkurenčnost nacionalnega znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema;
 
 • spodbujanje sodelovanja v pan-evropskih (ESFRI) in mednarodnih raziskovalnih infrastrukturah, ki dajejo prednost odprtemu dostopu in obdelavi podatkov ter ravnanju z raziskovalnimi podatki;
 
 • sodelovanje pri razvoju in zagotavljanju dolgoročne vzdržnosti nacionalnih raziskovalnih infrastruktur ter njihovo povezovanje z evropsko in mednarodno raziskovalno infrastrukturo;
 
 • zastopanje interesov pristojnega ministrstva za znanost in drugih za področje pristojnih organov v evropskih telesih na področju odprte znanosti (npr. EOSC) preko nacionalnih predstavnikov, z namenom povečati možnosti za sodelovanje v raziskovalnih projektih, v postopkih standardizacije in oblikovanja priporočil in možnosti za financiranje v okviru programa Obzorje Evropa;
 
 • vzpostavitev in vzdrževanje portala SSOZ in kataloga, ki bo združeval raziskovalne rezultate, storitve, orodja in infrastrukture v odprtem dostopu različnih obsegov in področij uporabe in so plod slovenskega znanja, z namenom souporabe virov in storitev za razvoj novih inovativnih tehnologij in storitev, produktivnosti in gospodarske koristi;
 • vzpostavitev in vzdrževanje skupnega kataloga certificiranih in drugih usposabljanj in izobraževanj na področju FAIR in odprte znanosti ter vključitev v mednarodne kataloge (npr. EOSC);
 
 • sodelovanje pri vzpostavljanju mreže kompetenčnih centrov odprte znanosti za zagotavljanje usklajenega usposabljanja za podporo FAIR in odprti znanosti slovenskih JRO; sodelovanje pri vzpostavitvi sheme programov, izobraževanj, izvajalcev, ciljnih skupin uporabnikov ter usposabljanja na področju FAIR in odprte znanosti;
 
 • sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih iniciativah na sorodnih področjih, kot sta superračunalništvo, akademska omrežja ter IKT orodja za znanstveno sodelovanje in za ravnanje z raziskovalnimi podatki, ki so v interesu odprte znanosti;
 
 • gostovanje kompetenčnih centrov – informacijskih svetovalnih servisov za uporabnike odprte znanosti – na portalu SSOZ;
 
 • ustanavljanje stalnih in občasnih strokovnih teles SSOZ za usklajevanje na področju odprte znanosti, ki so več deležnikom v skupnem interesu;
 
 • promocija in spodbujanje uporabe načel odprte znanosti in načel FAIR pri ravnanju z raziskovalnimi podatki za namene njihove uporabe v raziskavah, znanosti, izobraževanju in v kontekstu občanske znanosti;
 
 • seznanjanje članov SSOZ po različnih komunikacijskih kanalih o razvoju odprte znanosti, novostih, razpisih in o drugih sorodnih temah v slovenskem, evropskem prostoru in širše.
Accessibility