Skoči na vsebino

Člani

Člani

Člani SSOZ so akademske, raziskovalne, razvojne, izobraževalne ter druge ustanove javnega in zasebnega prava, zveze in infrastrukture ter drugi (v nadaljevanju subjekti), ki izkazujejo interes za sodelovanje. Člani SSOZ nimajo finančnih obveznosti do SSOZ.

Člani, podpisniki dogovora, in pridruženi člani predstavljajo Slovensko skupnost odprte znanosti.

Naši člani:

Zastopnik: Damjan Harisch

Zastopnik: Janez Štebe

Namestnica: Irena Vipavc Brvar

Zastopnik: Tomaž Erjavec

Zastopnik: Boris Cizelj

Zastopnica: Petra Gostinčar

Zastopnica: Andreja Kutnar

Zastopnik: Aleš Bošnjak

Namestnik: Miran Petek

Zastopnik: Luka Šušteršič

Zastopnica: Maja Bogataj Jančič

Zastopnica: Sonja Novak Lukanović

Namestnica: Sofija Zver

Zastopnica: Maja Bogataj Jančič

Zastopnica: Lili Marinček

Zastopnica: Maja Ravnikar

Namestnik: Marko Petek

Zastopnica: Mojca Rupar Korošec

Zastopnik: Janez Štebe

Namestnica: Sonja Bezjak

Zastopnica: Mojca Kotar

Zastopnica: Urška Jeglič

Zastopnik: Dean Korošak

Zastopnik: Marjan Blažič

Namestnica: Karmen Erjavec

Zastopnik: Samo Stanič

Zastopnik: Alen Ježovnik

Zastopnik: Aleš Žnidarič

Namestnica: Metka Ljubešek

Zastopnik: Peter Čerče

Pridruženi člani

  • dr. Andrej Srakar

Nazadnje spremenjeno: 25. 03. 2024

 

Tipi članstva v SSOZ:

(1) člani, podpisniki dogovora o sodelovanju, in

 

(1) Akademske, raziskovalne, razvojne, izobraževalne ter druge ustanove javnega in zasebnega prava, zveze in infrastrukture (člani) se lahko skupnosti pridružijo z izraženim interesom o sodelovanju preko pristopne izjave in s podpisom dogovora o sodelovanju.

Subjekti, ki podpišejo dogovor o sodelovanju v SSOZ, so člani, ki imajo pravico imenovati predstavnika v Svet SSOZ ter soodločati o delovanju skupnosti. Neločljiv del dogovora o sodelovanju je izjava o zastopanju člana v Svetu SSOZ.

Svet SSOZ izda soglasje k pristopu novega člana v SSOZ na podlagi pristopne izjave. Subjekt postane član SSOZ, ko podpiše Dogovor o sodelovanju v SSOZ.

Član lahko izstopi iz SSOZ s pisno izjavo o odstopu od tega dogovora v skladu z drugim odstavkom 13. člena te pogodbe.

Šteje se, da je član izstopil iz SSOZ tudi v primeru, če se njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba, predstavnik člana, ne udeleži sestankov Sveta SSOZ in ni aktiven v strokovnih telesih več kot 2 leti. O izstopu iz skupnosti odloči Svet SSOZ s sklepom, katerega kopija se pošlje zakonitemu zastopniku ali morebitni pooblaščeni osebi člana.

(2) pridruženi člani.

 

(2) Fizične osebe z izpolnitvijo pristopne izjave izrazijo interes sodelovati v SSOZ. Z oddano pristopno izjavo postanejo pridruženi člani SSOZ. Z izpolnitvijo pristopne izjave se pridruženi člani strinjajo s pravili, ki določajo delovanje SSOZ.

Pridruženi člani lahko sodelujejo na sestankih Sveta SSOZ, vendar nimajo volilne pravice.

Pridruženi člani lahko sodelujejo v stalnih in občasnih strokovnih tlesih SSOZ.

Accessibility