Skoči na vsebino
Odprta_znanost-banner
Odprta_znanost-banner
Shadow

Aktualno

Odprti posvet: Oblikovanje vizije za evropske repozitorijeJanuarja 2023 so , , in razkrili skupno strategijo za izboljšanje evropske mreže repozitorijev. Cilj je okrepiti repozitorije po Evropi in opozoriti na njihov pomen, pri čemer si želijo vključiti širšo javnost.Februarja in marca 2023 so zgoraj navedene organizacije izvedle anketo, ki je pokazala, da evropski repozitoriji kolektivno pridobivajo, hranijo in omogočajo odprt dostop do deset (če ne sto) milijonov dragocenih virov. Z drugimi besedami, repozitoriji gradijo kritično neprofitno infrastrukturo za evropsko odprto znanost. Raziskava je pokazala tudi, da so na mnogih področjih potrebne izboljšave.Repozitoriji se srečujejo s tremi primarnimi izzivi: vzdrževanje sodobne, visoko funkcionalne programske opreme, vključevanje konsistentnih in celovitih najboljših praks na področju metapodatkov, ohranjanja in uporabe statistike, doseganje primerne vidljivosti v akademskem ekosistemu.Oblikovanje vizije za evropske repozitorije so pripeljale do orisa kolektivne vizije za prihodnost repozitorijev po Evropi. Da bi le-ta bila čim boljša, OpenAIRE, LIBER, SPARC Europe in COAR potrebujejo mnenja oziroma povratne informacije različnih skupin. S tem namenom je organiziran odprti posvet in udeležba je ključnega pomena.Vaši prispevki lahko pomagajo pri sestavi vizije, ki bo izpopolnjena s pomočjo fokusnih skupin. Skupaj lahko zgradimo močnejšo in bolj povezano mrežo evropskih repozitorijev.Posvet bo odprt do konca avgusta 2024.
Odprti posvet: Oblikovanje vizije za evropske repozitorije
Januarja 2023 so , , in razkrili skupno strategijo za izboljšanje evropske mreže repozitorijev. Cilj je okrepiti repozitorije po Evropi in opozoriti
Delavnice o odprtokodnih programih za revijalne znanstvene objave kot udeleženka konzorcija obvešča, da bosta v Torinu od 10. do 11. oktobra 2024 potekali dve prireditvi z delavnicami o odprtokodnih programih za znanstvene revije. Namen dogodka je povezati različne interesne skupine, med katerimi so tudi člani skupnosti diamantnega odprtega dostopa, založniki in tehnološki ponudniki, uredniki in tehnični strokovnjaki ter vsi ostali, ki pri svojem delu uporabljajo programe, kot so , in .Predstavitve in razne delavnice (tudi hands-on) bodo med drugim zajemale naslednje teme: The Diamond Discovery Hub – register revij z diamantnim odprtim dostopom Razvoj sistema OJS in programskih dodatkov (plug-ins) Indeksiranje in agregiranje revij Storitve za indeksiranje in zajemanje revij Gradivo in načrt za usposabljanje za tehnične standarde »Živi priročnik« (The Living Handbok) za institucionalne založnike, ki izdajajo v diamantnem odprtem dostopu koncept AAI – enotna platforma avtentikacije in avtorizacije za celotno skupnostTo je odlična priložnost, da pridobite in delite znanje na področju tehnološkega napredka znotraj projekta CRAFT-OA in sodelujete oz. prisostvujete pri oblikovanju nepristranskega, akademsko naravnanega digitalnega založništva.Da bi zagotovili kar najbolj interaktivno izkušnjo, je število mest omejeno. Registrirate se lahko do 21. julija 2024, na naslednji .V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja, se obrnete na ekipo CRAFT-OA, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu: .Od 8. do 9. oktobra bo na isti lokaciji potekal tudi PKP sprint, sklop delavnic, na katerih lahko neposredno sodelujete pri razvoju programske opreme PKP. Več o dogodku preberite .
Delavnice o odprtokodnih programih za revijalne znanstvene objave
kot udeleženka konzorcija obvešča, da bosta v Torinu od 10. do 11. oktobra 2024 potekali dve prireditvi z delavnicami o odprtokodnih programih za znanstvene
Študija Evropske komisije in vprašalnik o avtorskih pravicah in dostopu do digitalnega gradivaPodjetje Visionary Analytics je v sklopu študije Evropske komisije objavilo vprašalnik o avtorskih pravicah in dostopu do digitalnih gradiv. S pomočjo študije želijo raziskati, kako avtorske pravice vplivajo na dostop do digitalnega gradiva, ki je v lasti organizacij v javnem interesu; torej knjižnic, arhivov, muzejev in izobraževalnih oz. raziskovalnih ustanov.Glavni cilj ankete je razumeti, kako avtorske pravice vplivajo na dostop do raznega gradiva (knjig, revij, filmov, videov, vizualnih del, glasbe, podatkovnih baz …), namenjenega izobraževanju in raziskovanju – še posebej v digitalnih okoljih.To je odlična priložnost, da neposredno delite svoje mnenje in izkušnje. Izpolnjevanje vprašalnika, ki bo na voljo do 15. julija 2024, traja 15–20 minut. Vprašalnik je dostopen .V primeru vprašanj glede raziskave ali vprašalnika se lahko obrnete na elektronski naslov: .Spletni seminarV povezavi z omenjeno študijo v petek, 5. julija 2024 od 9.30 do 10.30, Visionary Analytics skupaj z Knowledge Rights 21 (KR21) pripravlja tudi spletni seminar Study on Copyright in Distance Education and Research—Exploring the Role of Copyright in Facilitating Access to Digital Collections of Libraries and Other Public Interest Institutions, na katerem bodo podane dodatne informacije o napredku študije, ki jo izvaja Evropska komisija. Za udeležbo je potrebna registracija .
Študija Evropske komisije in vprašalnik o avtorskih pravicah in dostopu do digitalnega gradiva
Podjetje Visionary Analytics je v sklopu študije Evropske komisije objavilo vprašalnik o avtorskih pravicah in dostopu do digitalnih gradiv. S pomočjo
Prvi Arnesov podatkovni center prihodnosti bo lociran v MariboruArnesov nakup zemljišča na območju Dravskih elektrarn Maribor ob že podpisani pogodbi za sofinanciranje predstavlja temeljni korak k izgradnji podatkovnega centra, ki bo omogočal odlično in mednarodno konkurenčno raziskovalno infrastrukturo za odprto znanost.Od dolgoročne hrambe raziskovalnih podatkov do kapacitet za zmogljive superračunalnikePodatkovni center bo nastal v okviru potreb po nacionalni infrastrukturi za odprto znanost in bo naslovil izziv dolgoročne hrambe raziskovalnih podatkov. S tem bodo na Arnesu omogočili infrastrukturno in v nadaljevanju tudi praktično izhodišče, ki bo prispevalo k zagotavljanju uresničevanja načel FAIR in tako k najdljivosti, dostopnosti, interoperabilnosti ter vnovični uporabi oz. ravnanju s podatki. Za razvoj znanosti in doseganje zahtev Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC) je ključnega pomena prav dostop do vrhunske mednarodne raziskovalne infrastrukture, pri čemer bodo imele kapacitete Arnesovega podatkovnega centra vodilno vlogo.Podatkovni center je del infrastrukture za odprto znanostPodatkovni center bo predstavljal pomemben , v sklopu katere so na Arnesu v preteklih letih posodobili optično hrbtenico, s tem pa omogočili, da bo podatkovni center lahko služil tudi najzahtevnejšim organizacijam.Nadgrajene hitre optične povezave, ki jih je Arnes vzpostavil v sklopu projekta , tudi sicer predstavljajo pomemben prispevek k digitalnemu prehodu na področju raziskovanja v Sloveniji. Po nadgradnji lahko zagotovimo višjo zanesljivost delovanja omrežja, nove povezave pa omogočajo tudi prihodnje nadgradnje hitrosti do 800 Gb/s. Povezava Arnesove optične hrbtenice v  še dodatno zagotavlja zanesljivo mednarodno povezanost podatkovnega centra z ostalimi evropskimi infrastrukturami, s tem pa omogoča vpletenost Slovenije v sodobno infrastrukturo za znanost in izobraževanje.Trajnostna zasnovaZaradi neposredne bližine Hidroelektrarne Mariborski otok bo podatkovni center lahko izkoriščal energetski potencial reke Drave, obenem pa dolgoročni načrti predvidevajo namestitev sončne elektrarne na strehi objekta, kar bo zagotavljalo dodaten prispevek k izrabi obnovljivih virov energije. Presežek toplotne energije zaradi delovanja podatkovnega centra bo namenjen ogrevanju prebivalcev Maribora, s tem pa bo podatkovni center še vidneje pripomogel k trajnostni prihodnosti, tako na lokalni kot nacionalni in nenazadnje globalni ravni.Podatkovni center bo zgrajen do leta 2026Za izgradnjo podatkovnega centra so ključna  (NOO), ki je finančno najobsežnejši del evropskega svežnja za okrevanje in odpornost NextGenerationEU, ter skupna sredstva za digitalizacijo znanosti . Tako bo omogočena kolokacija opreme, ki izobraževalni in raziskovalni sferi zagotavlja IKT-storitve, gostovanje opreme javnih raziskovalnih organizacij in univerz, novega superračunalnika ter dolgoročna hramba raziskovalnih podatkov z repozitorijskimi kapacitetami.V načrtu gradnja še enega podatkovnega centra v okolici LjubljaneGradnja podatkovnega centra v Mariboru predstavlja le enega od korakov k doseganju odlične in mednarodno konkurenčne infrastrukture v Sloveniji. V načrtih je tudi gradnja podatkovnega centra v okolici Ljubljane, s čimer bo zagotovljena redundantnost Arnesovih storitev. Ob tem bodo nadgradnje optične hrbtenice v prihodnosti ob višjih hitrostih in zanesljivosti prispevale k razvoju kvantnih tehnologij na mednarodni ravni.
Prvi Arnesov podatkovni center prihodnosti bo lociran v Mariboru
Arnesov nakup zemljišča na območju Dravskih elektrarn Maribor ob že podpisani pogodbi za sofinanciranje predstavlja temeljni korak k izgradnji podatkovnega
Projekt SPOZNAJ jeseni pričenja z usposabljanjem za podatkovne strokovnjake Konzorcij projekta SPOZNAJ bo v okviru  jeseni letos izvedel usposabljanje za osebe, ki bodo na svojih matičnih organizacijah opravljale vlogo podatkovnih skrbnikov ali sorodnih profilov podatkovnih strokovnjakov (npr. podatkovnih arhivistov, podatkovnih knjižničarjev, podatkovnih menedžerjev in podatkovnih svetovalcev). To bo prvo tovrstno usposabljanje za podatkovne strokovnjake v znanstvenoraziskovalni dejavnosti v Sloveniji, pripravljeno po zgledu podobnih usposabljanj v tujini (npr. , ,  itd.). Usposabljanje bo izvajalo osebje, zaposleno na konzorcijskih partnerjih, ter izbrani tuji strokovnjaki.Usposabljanje bo potekalo v treh delih, ki bodo skupno obsegali 12 dni po 6 šolskih ur, in sicer v naslednjih terminih: 23. 9. – 26. 9. 2024 14. 10. – 17. 10. 2024 18. 11. – 21. 11. 2024Udeležba v živo bo zaradi omejitve prostora mogoča samo za zaposlene na konzorcijskih partnerjih, vsem ostalim zainteresiranim pa bo omogočena udeležba na daljavo, kjer omejitve števila ni. Na daljavo bo mogoče spremljati tudi samo posamezna predavanja. Za pridobitev potrdila o udeležbi (v živo ali prek spleta) je potrebna 80% prisotnost (58 od skupno 72 šolskih ur). Program ni certificiran.Program izobraževanja je dostopen . Podrobnejši program bo znan septembra 2024.Prijave na izobraževanje se zbirajo po e-pošti na naslovu . Kotizacije ni. 
Projekt SPOZNAJ jeseni pričenja z usposabljanjem za podatkovne strokovnjake
 Konzorcij projekta SPOZNAJ bo v okviru  jeseni letos izvedel usposabljanje za osebe, ki bodo na svojih matičnih organizacijah opravljale vlogo podatkovnih
Projekt INCREASE je prejel veliko nagrado EU za občansko raziskovanje za leto 2024Evropska komisija je konzorciju projekta INCREASE – Inteligentne zbirke genskih virov stročnic za evropske agroživilske sisteme, podelila veliko nagrado EU za občansko raziskovanje za leto 2024. Projekt, pri katerem sodeluje tudi član Slovenske skupnosti odprte znanosti , je prejel nagrado v višini 60.000 EUR za svoje izjemne dosežke pri oblikovanju vključujoče in trajnostne družbe v Evropi.Ekipa INCREASE bo denarno nagrado porabila za razširitev aplikacije INCREASE CSE z novimi funkcijami in za okrepitev komunikacijskih aktivnosti, kot so izdelava videoposnetkov, v katerih bodo rezultati poskusa predstavljeni v preprostem jeziku, organizacija dogodkov ali za oblikovanje učnih kompletov za šole.Nagrada Evropske unije za občansko raziskovanje je sofinancirana v okviru programa EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (2021-2027). Vodi jo projekt IMPETUS, ki ga financira Evropska unija in z njim upravlja Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA).Nagrada bo namenjena razširitvi aplikacije INCREASE CSE z novimi funkcijami in krepitvi komunikacijskih aktivnosti, kot so izdelava videoposnetkov, organizacija dogodkov in oblikovanje učnih kompletov za šole.Več informacij o projektu INCREASE in poskusu je na voljo na spletišču .
Projekt INCREASE je prejel veliko nagrado EU za občansko raziskovanje za leto 2024
Evropska komisija je konzorciju projekta INCREASE – Inteligentne zbirke genskih virov stročnic za evropske agroživilske sisteme, podelila veliko nagrado
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Slovenski katalog storitev je v pripravi

Nacionalni portal odprte znanosti                 Untitled Page

Accessibility