Skoči na vsebino
Odprta_znanost-banner
Odprta_znanost-banner
Shadow

Aktualno

1. nacionalni dogodek projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji« Vljudno vabljeni na 1. nacionalni dogodek projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«, s katerim bomo obeležili začetek projekta ter skupaj z najpomembnejšimi deležniki začrtali smernice izvedbe nacionalne politike odprte znanosti. Predstavili bomo tudi nekatere uspešne tovrstne prakse v Evropskem raziskovalnem prostoru.V okviru projekta bodo Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in 20 slovenskih javnih raziskovalnih organizacij prilagodile svoje delovanje v skladu z Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti ter praksami in načeli odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. Odprta znanost obsega odprti dostop do raziskovalnih rezultatov, vrednotenje kakovosti in vpliva znanstvenoraziskovalnega dela z uporabo odgovornih metrik ter vključevanje občanov v znanstvenoraziskovalno delo. Projekt sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.1. nacionalni dogodek projekta SPOZNAJ bo potekal v četrtek, 5. oktobra 2023, od 9:00 do 15:00 v atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, . Organiziran bo tudi spletni prenos v živo prek Zooma s simultanim tolmačenjem iz slovenščine v angleščino.Zaradi lažje organizacije vse udeleženke in udeležence vljudno naprošamo, naj svojo udeležbo predhodno registrirajo, in sicer: udeležbo v živo: , udeležbo prek spleta: . 1st national event of the project “SPOZNAJ – Supporting the implementation of Open Science principles in Slovenia” You are cordially invited to the 1st national event of the project “SPOZNAJ – Supporting the implementation of Open Science principles in Slovenia”, which will mark the beginning of the project and, together with the most important stakeholders, outline the guidelines for the implementation of the national open science policies. We will also present some successful practices of this kind in the European Research Area.Within the framework of the project, the Central Technical Library at the University of Ljubljana and 20 Slovenian public research organisations will align their practices with the Resolution on the Scientific Research and Innovation Strategy of Slovenia 2030, the Scientific Research and Innovation Activities Act, the Public Information Access Act, the Regulation on the Implementation of Scientific Research in Alignment with the Principles of Open Science, and the practices and principles of open science in the European Research Area. Open science encompasses open access to research results, the adoption of responsible metrics for assessing the quality and impact of scientific research, and the engagement of citizens in scientific research activities. The project receives co-financing from the Ministry of Higher Education, Science and Innovation and the European Union – NextGenerationEU through the national Recovery and Resilience Plan.The 1st national event of the SPOZNAJ project will take place on Thursday, 5 October 2023, from 9:00 to 15:00 in the ZRC SAZU Atrium, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, according to . The event will also be live-streamed via Zoom with simultaneous interpretation from Slovenian into English.To facilitate the organisation, all participants are kindly requested to register their attendance, namely: for in-person attendance: , for online attendance: .   
1. nacionalni dogodek projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«
 Vljudno vabljeni na 1. nacionalni dogodek projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«, s katerim bomo obeležili
FAIR-IMPACT Roadshow prihaja v Slovenijo28. septembra 2023 bo Slovenija gostila prvi dogodek iz serije FAIR National Roadshow v organizaciji projekta  v sodelovanju z Univerzo v Mariboru in Slovensko skupnostjo odprte znanosti.Na virtualnem dogodku z naslovom PIDs, Metadata, Interoperability: Open Science and Research Data Management Policies in Slovenia, ki bo potekal v angleškem jeziku, bomo razpravljali o praksah in politikah pri izvajanju odprte znanosti in upoštevanju načel FAIR v Sloveniji. Predstavljene bodo tudi trenutne priložnosti in izzivi, ki slovensko raziskovalno skupnost še čakajo.Projektni partnerji FAIR-IMPACT bodo predstavili obstoječa priporočila, dobre prakse in orodja, ki lahko raziskovalcem pomagajo pri doslednejšem upoštevanju načel FAIR ter aktivnem prispevanju k evropskemu oblaku odprte znanosti (ang. European Open Science Cloud – EOSC).Dodatne in informacije in obrazec za registracijo najdete .
FAIR-IMPACT Roadshow prihaja v Slovenijo
28. septembra 2023 bo Slovenija gostila prvi dogodek iz serije FAIR National Roadshow v organizaciji projekta  v sodelovanju z Univerzo v Mariboru in
Serija jesenskih predstavitev na temo odprte znanosti projekta SPOZNAJSerija jesenskih predstavitev na temo odprte znanosti (september in oktober 2023)V septembru in oktobru bo konzorcij projekta organiziral serijo predstavitev na temo odprte znanosti, ki bodo potekale vsak četrtek od 10:30 do 12:00 prek platforme Zoom. Dodatne dogodke bosta organizirali tudi Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru. Več informacij in povezave do prijavnih obrazcev so na voljo .Konzorcijske predstavitve bodo potekale v slovenščini in se bodo snemale, posnetki bodo na voljo za ponovni ogled na platformi . Naknadno jih bomo opremili s slovenskimi in angleškimi podnapisi.Če želite prejemati novice o projektu SPOZNAJ, se lahko .Vljudno vabljeni! Autumn Series of Presentations on Open Science (September and October 2023)In September and October, the SPOZNAJ project consortium will organise a series of presentations on open science, which will take place every Thursday from 10:30 to 12:00 via Zoom. Additional events will also be organised by the University of Ljubljana and the University of Maribor. More information and links to the registration forms can be found .The consortium presentations will be held in Slovenian. They will be recorded and uploaded to the platform for later viewing. Subtitles will be added in English and Slovenian in due course.If you would like to receive news about the SPOZNAJ project, you can .We look forward to your participation! 
Serija jesenskih predstavitev na temo odprte znanosti projekta SPOZNAJ
Serija jesenskih predstavitev na temo odprte znanosti (september in oktober 2023)V septembru in oktobru bo konzorcij projekta organiziral serijo predstavitev
Projekt SPOZNAJ predstavlja Slovensko skupnost odprte znanostiV četrtek, 21. septembra 2023, ob 10.30 konzorcij projekta – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji organizira predstavitev Slovenske skupnosti odprte znanosti. Predavala bo mag. Dunja Legat, ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor.Predstavitev bo potekala na daljavo prek platforme Zoom, prijavite se na .V okviru predstavitve bomo spoznali vlogo, način organiziranja, temeljne naloge in aktivnosti skupnosti.Slovenska skupnost odprte znanosti je formalna mreža slovenskih raziskovalnih organizacij in infrastruktur s skupnim ciljem spodbujanja in podpore praksam odprte znanosti v Sloveniji. Kot taka predstavlja pomembno iniciativo za nacionalni oblak odprte znanosti. Povezovala bo deležnike na področju odprte znanosti v Sloveniji v celovito in pregledno ureditev in vzpostavila enoten, komplementarno delujoč sistem odprte znanosti v Sloveniji na področju storitev, orodij, infrastruktur in izobraževanja. Spodbujala bo širjenje, izmenjavo in ponovno uporabo znanja na način odprtega dostopa, razvijala kompetence za prakticiranje odprte znanosti in vzpostavila organizacijo usposabljanja za ciljne uporabnike. Z združevanjem obstoječih raziskovalnih storitev in podatkovnih infrastruktur bo Slovenska skupnost odprte znanosti spodbujala souporabo virov, storitev in skupno udejstvovanje v domačih in tujih projektih na področju odprte znanosti. Skupnost bo del evropske usmeritve – evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC) – ki je zaupanja vredno integrirano virtualno okolje z nemotenim dostopom do podatkov in interoperabilnih storitev, ki bodo milijonom znanstvenikov omogočale dostop, hrambo, upravljanje, analizo, deljenje in ponovno uporabo raziskovalnih podatkov onkraj meja držav in znanstvenih disciplin. Projekt SPOZNAJ sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.
Projekt SPOZNAJ predstavlja Slovensko skupnost odprte znanosti
V četrtek, 21. septembra 2023, ob 10.30 konzorcij projekta – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji organizira predstavitev Slovenske
Anketa na temo znanstvenih monografij v odprtem dostopu projekta PALOMERAV sklopu evropskega projekta , ki preučuje potrebe, izzive in vrzeli pri oblikovanju politike objav v odprtem dostopu za (znanstvene) monografije po evropskih državah, je nastala anketa, namenjena vsem, ki se kakorkoli ukvarjajo z znanstvenimi monografijami: tako posameznikom (raziskovalcem, učiteljem, avtorjem, bralcem …) kot ustanovam (raziskovalne, izobraževalne, organizacijske, založbe, knjižnice …).Gre za enostavno anonimno anketo (v angleščini), za katero potrebujete le okoli 15 minut in jo izpolnjujejo po vsej Evropi, zato je pomembno, da odgovori pridejo tudi iz Slovenije. Rezultate ankete in druge ugotovitve projekta, ki se konča z letom 2024, bo v Sloveniji predstavil slovenski partner, .Anketa je dostopna na naslovu , izpolnite pa jo lahko do 15. septembra 2023.
Anketa na temo znanstvenih monografij v odprtem dostopu projekta PALOMERA
V sklopu evropskega projekta , ki preučuje potrebe, izzive in vrzeli pri oblikovanju politike objav v odprtem dostopu za (znanstvene) monografije po evropskih
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Dan odprte znanosti 2022

Slovenski katalog storitev je v pripravi

Nacionalni portal odprte znanosti                 Untitled Page

FAIR-IMPACT Roadshow prihaja v Slovenijo

28. septembra 2023 bo Slovenija gostila prvi dogodek iz serije FAIR National Roadshow v organizaciji projekta FAIR-IMPACT v sodelovanju z Univerzo...

Accessibility