Skoči na vsebino
Odprta_znanost-banner
Odprta_znanost-banner
Shadow

Aktualno

Prvi Arnesov podatkovni center prihodnosti bo lociran v MariboruArnesov nakup zemljišča na območju Dravskih elektrarn Maribor ob že podpisani pogodbi za sofinanciranje predstavlja temeljni korak k izgradnji podatkovnega centra, ki bo omogočal odlično in mednarodno konkurenčno raziskovalno infrastrukturo za odprto znanost.Od dolgoročne hrambe raziskovalnih podatkov do kapacitet za zmogljive superračunalnikePodatkovni center bo nastal v okviru potreb po nacionalni infrastrukturi za odprto znanost in bo naslovil izziv dolgoročne hrambe raziskovalnih podatkov. S tem bodo na Arnesu omogočili infrastrukturno in v nadaljevanju tudi praktično izhodišče, ki bo prispevalo k zagotavljanju uresničevanja načel FAIR in tako k najdljivosti, dostopnosti, interoperabilnosti ter vnovični uporabi oz. ravnanju s podatki. Za razvoj znanosti in doseganje zahtev Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC) je ključnega pomena prav dostop do vrhunske mednarodne raziskovalne infrastrukture, pri čemer bodo imele kapacitete Arnesovega podatkovnega centra vodilno vlogo.Podatkovni center je del infrastrukture za odprto znanostPodatkovni center bo predstavljal pomemben , v sklopu katere so na Arnesu v preteklih letih posodobili optično hrbtenico, s tem pa omogočili, da bo podatkovni center lahko služil tudi najzahtevnejšim organizacijam.Nadgrajene hitre optične povezave, ki jih je Arnes vzpostavil v sklopu projekta , tudi sicer predstavljajo pomemben prispevek k digitalnemu prehodu na področju raziskovanja v Sloveniji. Po nadgradnji lahko zagotovimo višjo zanesljivost delovanja omrežja, nove povezave pa omogočajo tudi prihodnje nadgradnje hitrosti do 800 Gb/s. Povezava Arnesove optične hrbtenice v  še dodatno zagotavlja zanesljivo mednarodno povezanost podatkovnega centra z ostalimi evropskimi infrastrukturami, s tem pa omogoča vpletenost Slovenije v sodobno infrastrukturo za znanost in izobraževanje.Trajnostna zasnovaZaradi neposredne bližine Hidroelektrarne Mariborski otok bo podatkovni center lahko izkoriščal energetski potencial reke Drave, obenem pa dolgoročni načrti predvidevajo namestitev sončne elektrarne na strehi objekta, kar bo zagotavljalo dodaten prispevek k izrabi obnovljivih virov energije. Presežek toplotne energije zaradi delovanja podatkovnega centra bo namenjen ogrevanju prebivalcev Maribora, s tem pa bo podatkovni center še vidneje pripomogel k trajnostni prihodnosti, tako na lokalni kot nacionalni in nenazadnje globalni ravni.Podatkovni center bo zgrajen do leta 2026Za izgradnjo podatkovnega centra so ključna  (NOO), ki je finančno najobsežnejši del evropskega svežnja za okrevanje in odpornost NextGenerationEU, ter skupna sredstva za digitalizacijo znanosti . Tako bo omogočena kolokacija opreme, ki izobraževalni in raziskovalni sferi zagotavlja IKT-storitve, gostovanje opreme javnih raziskovalnih organizacij in univerz, novega superračunalnika ter dolgoročna hramba raziskovalnih podatkov z repozitorijskimi kapacitetami.V načrtu gradnja še enega podatkovnega centra v okolici LjubljaneGradnja podatkovnega centra v Mariboru predstavlja le enega od korakov k doseganju odlične in mednarodno konkurenčne infrastrukture v Sloveniji. V načrtih je tudi gradnja podatkovnega centra v okolici Ljubljane, s čimer bo zagotovljena redundantnost Arnesovih storitev. Ob tem bodo nadgradnje optične hrbtenice v prihodnosti ob višjih hitrostih in zanesljivosti prispevale k razvoju kvantnih tehnologij na mednarodni ravni.
Prvi Arnesov podatkovni center prihodnosti bo lociran v Mariboru
Arnesov nakup zemljišča na območju Dravskih elektrarn Maribor ob že podpisani pogodbi za sofinanciranje predstavlja temeljni korak k izgradnji podatkovnega
Projekt SPOZNAJ jeseni pričenja z usposabljanjem za podatkovne strokovnjake Konzorcij projekta SPOZNAJ bo v okviru  jeseni letos izvedel usposabljanje za osebe, ki bodo na svojih matičnih organizacijah opravljale vlogo podatkovnih skrbnikov ali sorodnih profilov podatkovnih strokovnjakov (npr. podatkovnih arhivistov, podatkovnih knjižničarjev, podatkovnih menedžerjev in podatkovnih svetovalcev). To bo prvo tovrstno usposabljanje za podatkovne strokovnjake v znanstvenoraziskovalni dejavnosti v Sloveniji, pripravljeno po zgledu podobnih usposabljanj v tujini (npr. , ,  itd.). Usposabljanje bo izvajalo osebje, zaposleno na konzorcijskih partnerjih, ter izbrani tuji strokovnjaki.Usposabljanje bo potekalo v treh delih, ki bodo skupno obsegali 12 dni po 6 šolskih ur, in sicer v naslednjih terminih: 23. 9. – 26. 9. 2024 14. 10. – 17. 10. 2024 18. 11. – 21. 11. 2024Udeležba v živo bo zaradi omejitve prostora mogoča samo za zaposlene na konzorcijskih partnerjih, vsem ostalim zainteresiranim pa bo omogočena udeležba na daljavo, kjer omejitve števila ni. Na daljavo bo mogoče spremljati tudi samo posamezna predavanja. Za pridobitev potrdila o udeležbi (v živo ali prek spleta) je potrebna 80% prisotnost (58 od skupno 72 šolskih ur). Program ni certificiran.Program izobraževanja je dostopen . Podrobnejši program bo znan septembra 2024.Prijave na izobraževanje se zbirajo po e-pošti na naslovu . Kotizacije ni. 
Projekt SPOZNAJ jeseni pričenja z usposabljanjem za podatkovne strokovnjake
 Konzorcij projekta SPOZNAJ bo v okviru  jeseni letos izvedel usposabljanje za osebe, ki bodo na svojih matičnih organizacijah opravljale vlogo podatkovnih
Projekt INCREASE je prejel veliko nagrado EU za občansko raziskovanje za leto 2024Evropska komisija je konzorciju projekta INCREASE – Inteligentne zbirke genskih virov stročnic za evropske agroživilske sisteme, podelila veliko nagrado EU za občansko raziskovanje za leto 2024. Projekt, pri katerem sodeluje tudi član Slovenske skupnosti odprte znanosti , je prejel nagrado v višini 60.000 EUR za svoje izjemne dosežke pri oblikovanju vključujoče in trajnostne družbe v Evropi.Ekipa INCREASE bo denarno nagrado porabila za razširitev aplikacije INCREASE CSE z novimi funkcijami in za okrepitev komunikacijskih aktivnosti, kot so izdelava videoposnetkov, v katerih bodo rezultati poskusa predstavljeni v preprostem jeziku, organizacija dogodkov ali za oblikovanje učnih kompletov za šole.Nagrada Evropske unije za občansko raziskovanje je sofinancirana v okviru programa EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (2021-2027). Vodi jo projekt IMPETUS, ki ga financira Evropska unija in z njim upravlja Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA).Nagrada bo namenjena razširitvi aplikacije INCREASE CSE z novimi funkcijami in krepitvi komunikacijskih aktivnosti, kot so izdelava videoposnetkov, organizacija dogodkov in oblikovanje učnih kompletov za šole.Več informacij o projektu INCREASE in poskusu je na voljo na spletišču .
Projekt INCREASE je prejel veliko nagrado EU za občansko raziskovanje za leto 2024
Evropska komisija je konzorciju projekta INCREASE – Inteligentne zbirke genskih virov stročnic za evropske agroživilske sisteme, podelila veliko nagrado
Vprašalnik za zainteresirane deležnike v vzpostavitveni fazi federacije EOSCIzgradnja bodoče federacije EOSC (European Open Science Cloud) je prešla v pomembno fazo. Vozlišče EOSC EU bo predvidoma predstavljeno znanstveni skupnosti na simpoziju EOSC oktobra 2024. Hkrati se krepijo razprave o ciljih, strukturi in nalogah posameznih vozlišč EOSC, ki bodo dopolnjevala vozlišče EOSC EU in prispevala k oblikovanju federacije.Tripartitna upravljavska skupina EOSC je zato objavila za oceno obsega in splošnega zanimanja ter pripravljenosti za fazo oblikovanja federacije. Zainteresirani deležniki so vabljeni, da izpolnijo vprašalnik kot prvi korak k sodelovanju v testni skupini potencialnih vozlišč EOSC, ki predstavljajo različne zainteresirane strani znotraj evropskih raziskovalnih skupnosti.Spletni seminarjiZdruženje EOSC-A bo 19. in 25. junija 2024 med 15. in 16. uro organiziralo dva , na katerih bo pojasnilo namen vprašalnika in zagotovilo navodila za njegovo izpolnjevanje. Za udeležbo je potrebna prijava.Informativni dokumentiZainteresiranim svetujemo, da pred izpolnjevanjem vprašalnika obiščejo spletno stran in se seznanijo z dokumentoma: Pomembne informacije: S to dejavnostjo ni povezano nobeno dodatno financiranje. Oddaja vprašalnika ne zavezuje anketirancev k vključitvi njihovih virov (npr. storitev ali repozitorijev) niti k ustanovitvi prihodnjega vozlišča EOSC. Povabilo k oblikovanju vozlišča v fazi vzpostavljanja ne zagotavlja samodejnega statusa federacijskega vozlišča EOSC v poznejših fazah. Odločitve o prihodnji strukturi, organizaciji in financiranju EOSC bodo sprejete po pogajanjih o naslednjem evropskem okvirnem programu za raziskave in inovacije, 10. okvirnem programu.Na podlagi odgovorov na vprašalnik bo tripartitna skupina povabila več organizacij, da prispevajo k izpopolnjevanju koncepta federacije EOSC v fazi oblikovanja. Ta faza bo tripartitnemu upravljanju omogočila pridobivanje izkušenj iz sodelovanja med vozliščem EOSC EU in posameznimi vozlišči EOSC ter preizkus različnih vidikov v praksi. Skupina povabljenih organizacij bo odražala različne vrste deležnikov in organizacij, da se zagotovi čim boljša zastopanost evropskih raziskovalnih skupnosti.
Vprašalnik za zainteresirane deležnike v vzpostavitveni fazi federacije EOSC
Izgradnja bodoče federacije EOSC (European Open Science Cloud) je prešla v pomembno fazo. Vozlišče EOSC EU bo predvidoma predstavljeno znanstveni skupnosti
Predstavitev SPOZNAJ: Kako do integriranih storitev za podporo raziskavam v dobi odprte znanostiV četrtek, 13. junija 2024, od 10.30 do 12.00 konzorcij projekta  organizira predstavitev Kako do integriranih storitev za podporo raziskavam v dobi odprte znanosti. Predavala bo dr. Alenka Prinčič (Knjižnica Univerze v Leidnu). Predstavitev bo potekala na daljavo prek platforme Zoom, prijavite se . Predstavitev bo potekala v angleščini.Kako do integriranih storitev za podporo raziskavam v dobi odprte znanostiAkademske ustanove so v zadnjem desetletju hitro razvijale svoje storitve kot odziv na vse kompleksnejše raziskovalno okolje v času odprte znanosti. Trenutno so v ospredju podpornih storitev upravljanje raziskovalnih podatkov, odprto objavljanje in storitve za povečanje odmevnosti raziskav, vendar je celoten spekter večplasten. S predstavitvijo želimo omogočiti ažuren vpogled v obseg raziskovalnih podpornih storitev v univerzitetnih knjižnicah na Nizozemskem, mdr. rast uveljavljenih področij raziskovalne podpore ter nastajajočo raziskovalno podporo na področju digitalnih podatkov in tehnologij umetne inteligence. Ne želimo priporočati ene univerzalne rešitve za organizacijo raziskovalnih storitev, temveč orisati delitev med centraliziranimi in decentraliziranimi modeli storitev.//Towards Integrated Research Support Services in the Era of Open ScienceAcademic institutions have rapidly evolved their services in the last decade in response to an increasingly complex research landscape in the era of open science. Research data management, open publishing, and research impact services are the current focus of support, yet the full scope is much more versatile. This presentation aims to give an up-to-date view of the extent of research support services at university libraries in the Netherlands. This includes the growth of established research support areas as well as emerging research support in the areas of digital data and AI technologies. This presentation does not aim to recommend the ‘one size fits all’ approach to organising research services but rather sketches the split between centralised and decentralised service models.
Predstavitev SPOZNAJ: Kako do integriranih storitev za podporo raziskavam v dobi odprte znanosti
V četrtek, 13. junija 2024, od 10.30 do 12.00 konzorcij projekta  organizira predstavitev Kako do integriranih storitev za podporo raziskavam v dobi odprte
Okrogla miza UNESCO na temo priložnosti in izzivov na stičišču odprte znanosti in umetne inteligenceUNESCO v sodelovanju z britansko Kraljevo družbo (The Royal Society) organizira okroglo mizo z naslovom Navigating the Intersection of Open Science and AI: Exploring Opportunities and Challenges in the Era of Artificial Intelligence.Dogodek bo potekal v četrtek, 6. junija 2024, od 16.00 do 18.00 na sedežu UNESCO v Parizu, možna pa je tudi .Okrogla miza bo zagotovila platformo za raziskovanje praktičnih, tehničnih in znanstvenih izzivov in priložnosti na stičišču odprte znanosti in umetne inteligence, vključno s temami: Kako oblikovalci politik in znanstvene skupnosti zagotavljajo, da raziskave, ki temeljijo na umetni inteligenci, izpolnjujejo načela in prakse odprte znanosti; Umetna inteligenca v kontekstu izvajanja Priporočil o odprti znanosti UNESCO; Pristopi, ki jih uporabljajo financerji in razvijalci umetne inteligence za izboljšanje dostopnosti in uporabnosti bistvene infrastrukture in orodij umetne inteligence za znanstvene raziskave.Okrogli mizi bo sledila predstavitev poročila Kraljeve družbe z naslovom: Science in the age of AI: How Artificial Intelligence is changing the nature and method of scientific research.
Okrogla miza UNESCO na temo priložnosti in izzivov na stičišču odprte znanosti in umetne inteligence
UNESCO v sodelovanju z britansko Kraljevo družbo (The Royal Society) organizira okroglo mizo z naslovom Navigating the Intersection of Open Science and
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Slovenski katalog storitev je v pripravi

Nacionalni portal odprte znanosti                 Untitled Page

Accessibility