Skoči na vsebino

Stalna in občasna delovna telesa

Svet skupnosti

Člani se strinjajo, da si bodo prizadevali za dosego ciljev SSOZ in da bodo za izvajanje tega dogovora oblikovali Svet SSOZ. Svet SSOZ je najvišji organ skupnosti, ki upravlja SSOZ. V Svetu SSOZ lahko predstavlja člana zakoniti zastopnik, njegov pooblaščenec ali predstavnik podpisnika Dogovora (v nadaljevanju subjekt; člen 8). Vsak član, razen pridruženih članov iz točke (2) 7. člena tega dogovora, ima v Svetu SSOZ en glas.

Pristojnosti Sveta SSOZ:

  • izvaja naloge iz 2. člena dogovora,
  • odloča o izdaji soglasja k pristopu novih članov k SSOZ,
  • predlaga članstvo in sodelovanje SSOZ v nacionalnih in mednarodnih organizacijah ter infrastrukturah, za doseganje določenih ciljev SSOZ
  • imenuje stalna in občasna strokovna telesa,
  • sprejema letne načrte SSOZ ter stalnih in občasnih strokovnih teles,
  • sprejema poročila o delu SSOZ ter stalnih in občasnih strokovnih teles SSOZ,
  • spremlja napredek na področju odprte znanosti v Sloveniji in širše.
 
 
Accessibility