Skoči na vsebino

O skupnosti

V skladu z Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22) je namen Slovenske skupnosti odprte znanosti (SSOZ) medsebojno povezati deležnike odprte znanosti v Sloveniji in vzpostaviti sodoben, mednarodno pomemben in konkurenčen znanstveni sistem, ki temelji na načelih odprte znanosti ter je usklajen in povezan z evropskim raziskovalnim prostorom in ustreznimi evropskimi iniciativami.

Rezultati te pobude bodo: 

  • komplementarno delujoč sistem odprte znanosti v Sloveniji na področjih storitev, orodij, infrastruktur in izobraževanja.

Na podlagi aktivnosti iz pobude bo prišlo do uresničitev ciljev, ki naslavljajo:

izboljšanje delovnih pogojev raziskovalcev, spodbude za širjenje, izmenjavo in ponovno uporabo znanja na način odprtega dostopa, razvoj kompetenc za prakticiranje odprte znanosti in vzpostavitev sistema usposabljanja za ciljne uporabnike.

Celovit in pregleden sistem bo deloval strokovno komplementarno s prevzemanjem nalog članov v skupnosti, ki so zagovorniki načel odprte znanosti in se s podpisom Dogovora o sodelovanju v Slovenski skupnosti odprte znanosti izrekajo, da bodo v njej aktivno sodelovali, po najboljših močeh podpirali odprto znanost z ustreznim zagotavljanjem virov, storitev, orodij in infrastruktur za ravnanje z rezultati raziskav po načelih odprte znanosti, za njihovo ponovno uporabo in izmenjavo.

Accessibility