Skoči na vsebino

O skupnosti

V skladu z Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22) je namen Slovenske skupnosti odprte znanosti (SSOZ) medsebojno povezati deležnike odprte znanosti v Sloveniji in vzpostaviti sodoben, mednarodno pomemben in konkurenčen znanstveni sistem, ki temelji na načelih odprte znanosti ter je usklajen in povezan z evropskim raziskovalnim prostorom in ustreznimi evropskimi iniciativami.

Rezultati te pobude bodo:

  • komplementarno delujoč sistem odprte znanosti v Sloveniji na področjih storitev, orodij, infrastruktur in izobraževanja.

Na podlagi aktivnosti iz pobude bo prišlo do uresničitev ciljev, ki naslavljajo:

  • izboljšanje delovnih pogojev raziskovalcev,
  • spodbude za širjenje, izmenjavo in ponovno uporabo znanja na način odprtega dostopa,
  • razvoj kompetenc za prakticiranje odprte znanosti in
  • vzpostavitev sistema usposabljanja za ciljne uporabnike.

Celovit in pregleden sistem bo deloval strokovno komplementarno s prevzemanjem nalog članov v skupnosti, ki so zagovorniki načel odprte znanosti in se s podpisom Dogovora o sodelovanju v Slovenski skupnosti odprte znanosti izrekajo, da bodo v njej aktivno sodelovali, po najboljših močeh podpirali odprto znanost z ustreznim zagotavljanjem virov, storitev, orodij in infrastruktur za ravnanje z rezultati raziskav po načelih odprte znanosti, za njihovo ponovno uporabo in izmenjavo.

Accessibility