Odprta_znanost-banner

Nacionalni portal odprte znanosti                 Untitled Page

Sklepi in priporočila konference Nova ERA

Konferenca Nova ERA (Evropski raziskovalni prostor) je v obliki priporočil pripravila povzetek idej, o katerih so na konferenci razpravljali uradniki,...