Skoči na vsebino

Vprašalnik za zainteresirane deležnike v vzpostavitveni fazi federacije EOSC

Izgradnja bodoče federacije EOSC (European Open Science Cloud) je prešla v pomembno fazo. Vozlišče EOSC EU bo predvidoma predstavljeno znanstveni skupnosti na simpoziju EOSC oktobra 2024. Hkrati se krepijo razprave o ciljih, strukturi in nalogah posameznih vozlišč EOSC, ki bodo dopolnjevala vozlišče EOSC EU in prispevala k oblikovanju federacije.

Tripartitna upravljavska skupina EOSC je zato objavila vprašalnik za oceno obsega in splošnega zanimanja ter pripravljenosti za fazo oblikovanja federacije. Zainteresirani deležniki so vabljeni, da izpolnijo vprašalnik kot prvi korak k sodelovanju v testni skupini potencialnih vozlišč EOSC, ki predstavljajo različne zainteresirane strani znotraj evropskih raziskovalnih skupnosti.

Spletni seminarji

Združenje EOSC-A bo 19. in 25. junija 2024 med 15. in 16. uro organiziralo dva spletna seminarja, na katerih bo pojasnilo namen vprašalnika in zagotovilo navodila za njegovo izpolnjevanje. Za udeležbo je potrebna prijava.

Informativni dokumenti

Zainteresiranim svetujemo, da pred izpolnjevanjem vprašalnika obiščejo spletno stran EOSC-A o federaciji EOSC in se seznanijo z dokumentoma:

Pomembne informacije:

  • S to dejavnostjo ni povezano nobeno dodatno financiranje.
  • Oddaja vprašalnika ne zavezuje anketirancev k vključitvi njihovih virov (npr. storitev ali repozitorijev) niti k ustanovitvi prihodnjega vozlišča EOSC.
  • Povabilo k oblikovanju vozlišča v fazi vzpostavljanja ne zagotavlja samodejnega statusa federacijskega vozlišča EOSC v poznejših fazah.
  • Odločitve o prihodnji strukturi, organizaciji in financiranju EOSC bodo sprejete po pogajanjih o naslednjem evropskem okvirnem programu za raziskave in inovacije, 10. okvirnem programu.

Na podlagi odgovorov na vprašalnik bo tripartitna skupina povabila več organizacij, da prispevajo k izpopolnjevanju koncepta federacije EOSC v fazi oblikovanja. Ta faza bo tripartitnemu upravljanju omogočila pridobivanje izkušenj iz sodelovanja med vozliščem EOSC EU in posameznimi vozlišči EOSC ter preizkus različnih vidikov priročnika o Federaciji EOSC v praksi. Skupina povabljenih organizacij bo odražala različne vrste deležnikov in organizacij, da se zagotovi čim boljša zastopanost evropskih raziskovalnih skupnosti.

Accessibility