Skoči na vsebino

Tema CRP: Reforma ocenjevanja znanosti v Sloveniji skozi aktivnosti agencije za financiranje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji

V Uradnem listu in na spletni strani agencije ARIS je bil objavljen tematsko in finančno bogat Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023, ki med drugim vključuje tudi naslednjo temo:

2.6.10. Reforma ocenjevanja znanosti v Sloveniji skozi aktivnosti agencije za financiranje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji

Cilj:

  • Podrobneje razdelati potrebne spremembe in predlagati rešitve za uvedbo s strani agencije,  pristojne za izvajanje znanstveno raziskovalne dejavnosti za optimalno prilagajanje slovenskega znanstvenoraziskovalnega sistema na področju uvajanja načel odprte znanosti in uvajanja s tem povezane reforme ocenjevanja znanstvenoraziskovalnega dela.

Namen teme je podpora ARIS s predlogom sprememb in rešitev v delovanju agencije, ko gre za zahteve Uredbe o odprti znanosti in Akcijskega načrta za odprto znanost, vključno s potrebnimi prilagoditvami pravilnikov ARIS in s poudarkom na reformi ocenjevanja znanosti.

Accessibility