Skoči na vsebino

Študentski HackathON z uporabo odprtih podatkov in superračunalnika

Arnes letos aprila in maja v sodelovanju s Slovenskim društvom Informatika, portalom Odprti podatki Slovenije – OPSI ter Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani organizira prvi vseslovenski HackathON za študente slovenskih univerz.

Rdeča nit HackathONa sta raba odprtih podatkov in ugotavljanje njihovega potenciala prek obdelave s pomočjo superračunalnika za reševanje izzivov, ki naslavljajo cilje trajnostnega razvoja UNESCO.

Odprta znanost

Odprta znanost predstavlja del obsežnih sprememb v znanstvenem procesu, vključno z dostopom do raziskovalnih podatkov, znanstvenih del in transparentnostjo metod. Ključna načela odprte znanosti vključujejo dostopnost javno financiranih znanstvenih del, deljenje in skupno uporabo programske, strojne in druge opreme, transparentnost metod in ponovno rabo podatkov, kot tudi povezovanje znanosti z javnostjo.

Dostop do odprtih raziskovalnih podatkov omogoča portal OPSI in partnerji, kot so ClarinCenter za jezikovne vire in informacijeAgencija RS za okolje – ARSO in Dariah-si, odprti podatki pa so na voljo tudi v izbranih podatkovnih zbirkah Statističnega urada Republike Slovenije (SURS).

Več o odprti znanosti in naravi odprtih raziskovalnih podatkih bodo udeleženci lahko izvedeli na izobraževanju, ki bo organizirano zadnji teden marca.

Superračunalništvo

Uporaba superračunalniških zmogljivosti na HackathON-u ni obvezna, bo pa posebej nagrajena. Za tiste, ki superračunalnika še niso uporabljali in bi se tega radi naučili, bo 25. marca organizirano izobraževanje, ki bo udeležencem dalo osnovno znanje potrebno za dostop in uporabo slovenskih superračunalniških kapacitet v okviru Slovenskega superračunalniškega omrežja SLING. Mentorska pomoč in izobraževanja se bodo izvedla v sklopu Nacionalnega kompetenčnega centra za superračunalništvo EuroCC SLING.

HackathON poteka pod pokroviteljstvom UNESCA in naslavlja cilje trajnostnega razvoja

Cilji trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov (ZN), znani tudi kot Agenda 2030, predstavljajo globalni načrt za dosego trajnostnega razvoja do leta 2030. Vključujejo 17 ciljev, ki si prizadevajo za odpravljanje revščine, zmanjševanje neenakosti, varovanje okolja in zagotavljanje blaginje vseh ljudi. Cilji trajnostnega razvoja so ključni za oblikovanje boljše prihodnosti za vse nas in za ohranitev našega planeta. Gre za skupen napor vseh držav in posameznikov, da bi dosegli bolj trajnosten in pravičen svet za zdajšnje in prihodnje generacije.

Izzivi in interdisciplinarnost

Sodobni, kompleksni izzivi, s katerimi se spopadamo, zahtevajo rabo sodobnih metodologij in tehnologij za zagotavljanje uspešnih rešitev, hkrati pa so rešitve bolj relevantne, ko pri njihovi zasnovi sodelujejo znanja z različnih področij. Interdisciplinarnost je v tem smislu ključnega pomena pri zastavljanju rešitev na izzive, ki si jih bodo udeleženci lahko zamislili sami, ali pa jih bodo izbrali s seznama v naprej pripravljenih izzivov.

Prijave bodo odprte od 1. do 15. marca.

Za več podrobnosti obiščite spletno stran www.hackathon.si ali pišite na e-poštni naslov hackathon@arnes.si.

Accessibility