Skoči na vsebino

Predstavitev SPOZNAJ: Kako do integriranih storitev za podporo raziskavam v dobi odprte znanosti

četrtek, 13. junija 2024, od 10.30 do 12.00 konzorcij projekta SPOZNAJ organizira predstavitev Kako do integriranih storitev za podporo raziskavam v dobi odprte znanosti. Predavala bo dr. Alenka Prinčič (Knjižnica Univerze v Leidnu). Predstavitev bo potekala na daljavo prek platforme Zoom, prijavite se na tej povezavi. Predstavitev bo potekala v angleščini.

Kako do integriranih storitev za podporo raziskavam v dobi odprte znanosti

Akademske ustanove so v zadnjem desetletju hitro razvijale svoje storitve kot odziv na vse kompleksnejše raziskovalno okolje v času odprte znanosti. Trenutno so v ospredju podpornih storitev upravljanje raziskovalnih podatkov, odprto objavljanje in storitve za povečanje odmevnosti raziskav, vendar je celoten spekter večplasten. S predstavitvijo želimo omogočiti ažuren vpogled v obseg raziskovalnih podpornih storitev v univerzitetnih knjižnicah na Nizozemskem, mdr. rast uveljavljenih področij raziskovalne podpore ter nastajajočo raziskovalno podporo na področju digitalnih podatkov in tehnologij umetne inteligence. Ne želimo priporočati ene univerzalne rešitve za organizacijo raziskovalnih storitev, temveč orisati delitev med centraliziranimi in decentraliziranimi modeli storitev.

//

Towards Integrated Research Support Services in the Era of Open Science

Academic institutions have rapidly evolved their services in the last decade in response to an increasingly complex research landscape in the era of open science. Research data management, open publishing, and research impact services are the current focus of support, yet the full scope is much more versatile. This presentation aims to give an up-to-date view of the extent of research support services at university libraries in the Netherlands. This includes the growth of established research support areas as well as emerging research support in the areas of digital data and AI technologies. This presentation does not aim to recommend the ‘one size fits all’ approach to organising research services but rather sketches the split between centralised and decentralised service models.

Accessibility