Skoči na vsebino

EOSC v partnerstvu z Evropsko komisijo ter aktualni razpisi za sofinanciranje projektov

Evropska komisija in Združenje EOSC sta podpisala memorandum o soglasju, s katerim sta sklenila soprogramirano evropsko partnerstvo EOSC v okviru okvirnega programa Obzorje Evropa. Memorandum je bil podpisan med Evropskimi dnevi raziskav in inovacij 2021 in velja za pomemben mejnik pri osnovanju partnerstva med Evropsko komisijo in Združenjem EOSC pri vzpostavitvi EOSC-a, saj vsaj do konca leta 2030 zagotavlja usklajen pristop Evropske komisije, držav članic in pridruženih članic ter zainteresiranih deležnikov do naložb in pobud v okolju EOSC.

EC-EOSC memorandum

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila deset razpisov za sofinanciranje projektov na področju podpore k vzpostavitvi in podpori okolja Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC) na način, da bodo odprti podatki objavljeni po načelih FAIR (Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem). Opis delovnega programa je dostopen tukaj.

Novi razpisi Obzorje Evropa, povezani z Evropskim oblakom odprte znanosti (INFRAEOSC), so bili predstavljeni na Simpoziju EOSC 2021. Za več informacij si lahko ogledate videoposnetek ter drsnice predstavitve.

Seznam razpisov:

Poziv HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01 (Rok prijave 23. 9. 2021):

 

Poziv HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01 (Rok prijave 20. 4. 2022):

 

Do finančnih sredstev so upravičeni:

(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;

(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;

(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate – glej razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Accessibility