Skoči na vsebino

Dogodki za ponudnike storitev in raziskovalnih infrastruktur

Obveščamo vas o dveh dogodkih za ponudnike storitev in infrastruktur:

Service documentation for EOSC providers Workshop 2: Producing effective service usage instructions and tutorials

(29. 3. 2023, 10.00–12.00)

Dogodek je namenjen potencialnim in obstoječim ponudnikom storitev v EOSC-u, vključno z raziskovalnimi infrastrukturami, ki jim primanjkuje izkušenj s pripravo uporabniških navodil in vodičev za njihove uporabnike. Dogodek se bo posvetil pripravi različnih vrst spletnih uporabniških vodičev, načrtovanju in oblikovanju ter pripravi učnih dejavnosti, nasvetom za ustvarjanje vsebin in orodjem za pripravo vodičev. Seminar bo pripomogel k odločitvam ponudnikov glede vrste vodiča, ki ga želijo razviti za svojo storitev na strukturiran način, ter pripravi jasnih uporabniških navodil. Udeleženci so vabljeni, da se interaktivni delavnici pridružijo s svojimi primeri.

 

Unlocking the Potential of Research Infrastructures for Successful Collaboration with Industry: Identifying the Right People and Attracting them

(31. 3. 2023, 12.00–13.30)

Serija srečanj izskustvene skupnosti CESSDA v projektu RITrainPlus se nadaljuje 31. marca z zanimivim panelom o tem, kako najti ujemanje med ljudmi in izzivi za pretvarjanje znanstvenega potenciala raziskovalnih infrastruktur v vrednost za industrijo. Srečanje se bo osredotočilo na rastoče sodelovanje med akademskimi krogi in industrijo ter pomen učinkovitega upravljanja teh interakcij. Dogodek bo neposredno predvajan preko Facebook skupine RITrainPlus, možna pa je tudi udeležba preko Zoom.

Accessibility