Skoči na vsebino

Aktualni dogodki v prihodnjem tednu

Obdelava osebnih podatkov v raziskovalne namene

Spremembe zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov in sprejetje novega Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti prinašajo dodatne zahteve, ki jih morajo še posebej raziskovalke in raziskovalci upoštevati pri svojem delu. Na Univerzi v Ljubljani so zaznali, da raziskovalke in raziskovalci na tem področju potrebujejo dodatno podporo in prikaz novosti, ki jih prinaša nova zakonodaja, zato z namenom nadgraditve procesov na tem področju organizirajo posvet, ki bo v torek, 16. 5. 2023, od 13. ure dalje.   Več →


Primeri uporabe skupnosti EOSC

EOSC Future in projekti INFRAEOSC-07 16. maja 2023 organizirajo dogodek, ki bo raziskovalcem predstavil uporabo evropskega oblaka za odprto znanost (EOSC) in poudaril njegove prednosti in uporabnost za podatkovno intenzivne raziskave in odkrivanje podatkov. Dogodek bo potekal med 9:00 in 12:30, na njem pa bodo govorci delili svoje primere uporabe in izpostavili najnovejše funkcionalnosti in vire, ki so na voljo v EOSC.   Več →

 


Open Science – From Policy to Practice

Konferenca Open Science – From Policy to Practice bo osvetlila različne perspektive oblikovanja, izvajanja in implementiranja odprte znanosti. Cilj je izmenjava znanja, najboljših praks in razprava o tem, kako lahko odprta znanost prispeva h krepitvi trajnostne prihodnosti in demokracij v Evropski uniji in zunaj nje. Dogodek bo v sklopu švedskega predsedovanja EU potekal v Stockholmu 16. in 17. maja 2023 in bo pretočno predvajan za lažjo spletno udeležbo.   Več →

Accessibility