Skoči na vsebino

1. nacionalni dogodek projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«

 

Vljudno vabljeni na 1. nacionalni dogodek projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«, s katerim bomo obeležili začetek projekta ter skupaj z najpomembnejšimi deležniki začrtali smernice izvedbe nacionalne politike odprte znanosti. Predstavili bomo tudi nekatere uspešne tovrstne prakse v Evropskem raziskovalnem prostoru.

V okviru projekta SPOZNAJ bodo Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in 20 slovenskih javnih raziskovalnih organizacij prilagodile svoje delovanje v skladu z Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti ter praksami in načeli odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. Odprta znanost obsega odprti dostop do raziskovalnih rezultatov, vrednotenje kakovosti in vpliva znanstvenoraziskovalnega dela z uporabo odgovornih metrik ter vključevanje občanov v znanstvenoraziskovalno delo. Projekt sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

1. nacionalni dogodek projekta SPOZNAJ bo potekal v četrtek, 5. oktobra 2023, od 9:00 do 15:00 v atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, po priloženem programu. Organiziran bo tudi spletni prenos v živo prek Zooma s simultanim tolmačenjem iz slovenščine v angleščino.

Zaradi lažje organizacije vse udeleženke in udeležence vljudno naprošamo, naj svojo udeležbo predhodno registrirajo, in sicer:

 


1st national event of the project “SPOZNAJ – Supporting the implementation of Open Science principles in Slovenia”

 

You are cordially invited to the 1st national event of the project “SPOZNAJ – Supporting the implementation of Open Science principles in Slovenia”, which will mark the beginning of the project and, together with the most important stakeholders, outline the guidelines for the implementation of the national open science policies. We will also present some successful practices of this kind in the European Research Area.

Within the framework of the SPOZNAJ project, the Central Technical Library at the University of Ljubljana and 20 Slovenian public research organisations will align their practices with the Resolution on the Scientific Research and Innovation Strategy of Slovenia 2030, the Scientific Research and Innovation Activities Act, the Public Information Access Act, the Regulation on the Implementation of Scientific Research in Alignment with the Principles of Open Science, and the practices and principles of open science in the European Research Area. Open science encompasses open access to research results, the adoption of responsible metrics for assessing the quality and impact of scientific research, and the engagement of citizens in scientific research activities. The project receives co-financing from the Ministry of Higher Education, Science and Innovation and the European Union – NextGenerationEU through the national Recovery and Resilience Plan.

The 1st national event of the SPOZNAJ project will take place on Thursday, 5 October 2023, from 9:00 to 15:00 in the ZRC SAZU Atrium, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, according to the attached programme. The event will also be live-streamed via Zoom with simultaneous interpretation from Slovenian into English.

To facilitate the organisation, all participants are kindly requested to register their attendance, namely:

 

 

 

Accessibility